Algemene Voorwaarden

  • Belangstellende verleend toestemming aan stichting Collectief Overzee Suriname om opgenomen te worden in het adressenbestand van deze stichting.
  • Belangstellende stemt er mee in dat door of namens Stichting Collectief Overzee Suriname e-mail berichten aan zijn of haar e-mail adres(sen) worden verstuurd. Bij wijziging, dit doorgegeven aan de stichting.
  • Belangstellende wordt via de mail op de hoogte gehouden van de openbare activiteiten. De besloten activiteiten zijn echter alleen voor leden toegankelijk. Binnenkort kunt u onze website bezoeken.
  • Indien belangstellende niet meer wenst te beschikken over de informatie van de stichting of bij wijziging van het e-mail adres, dient dit per e-mail bericht of schriftelijk doorgegeven te worden.