S.C.O.S

Surinamers in diaspora


Register voor in buitenland woonachtige Surinamers

DEN HAAG - Op de diplomatieke posten van Suriname komt er binnenkort een Centraal Register van niet- ingezetenen (Rni). Personen met een Surinaamse nationaliteit die in het buitenland wonen of die voornemens zijn dat te doen, komen in het register te staan.

Met de instelling van het Rni zal er beter inzicht worden verkregen in het aantal in het buitenland wonende Surinamers, motiveert parlementariër Anton Paal van de Mega Combinatie (Palu) een van de doelstelling van het register.

Paal is vanwege zijn deskundigheid over de bevolkingsadministratie betrokken bij het ontwerpen van uitvoeringsbesluiten die de werking van de wet Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) per 21 april mogelijk moet maken. In dat kader heeft Paal ook een staatsbesluit ontworpen dat de registratie van Surinamers in het buitenland mogelijk maakt. "Het moment dat je weer in Suriname komt voor vestiging,  word je uit het Rni afgeschreven", zegt Paal.

Volgens hem is op het Consulaat van Suriname in Amsterdam al begonnen met de voorregistratie. "Je kan de mensen niet dwingen. Maar als je een Surinaams paspoort nodig hebt, laat je je indirect toch registeren". Met deze registratie hoopt Paal ook personen die onterecht op de kiezerslijst staan te kunnen afvoeren.

De registratie in het Rni eindigt bij overlijden, het verlies van de Surinaamse nationaliteit en het vestigen binnen Suriname. Paal zegt dat deze regeling gelijktijdig met de uitvoering van de wet PSA per 21 april in werking zal treden.

DWT online

03/04/2014 02:05 - Eric Mahabier

Staatsolie onderzoekt megafinanciering

PARAMARIBO - Staatsolie is druk doende gesprekken te voeren met een consortium van internationale banken voor de financiering van haar bedrijfsactiviteiten, alsook met nationale banken over de lancering van een tweede Staatsolie obligatielening. Dit wordt vernomen van de financieel directeur Iwan Poerschke. Voor de financiering van het Raffinaderij Expansie Project (REP) had Staatsolie een lokale obligatielening van US$ 55 miljoen genomen en in september 2010 was met een internationaal bankenconsortium, waar onder meer de Nederlandse INGbank in zat, een lening van US$ 235 miljoen voor een periode van vijf jaar aangegaan. 

De eerste lokale obligatielening is inmiddels heel goed verlopen en Poerschke meldt dat de aflossing van de miljoenenlening bij het bankenconsortium geheel volgens de gestelde voorwaarden geschiedt. “All is up to standards en Staatsolie is voldoende kredietwaardig om dergelijke leningen aan te gaan”, verzekert de bedrijfstopper. Naast het REP wordt er financiering gezocht voor andere bedrijfsactiviteiten zoals het plegen van boringen en het Ethanolproject te Wageningen. 

Er vinden momenteel afrondende gesprekken plaats met een consortium van banken over een tweede internationale lening en worden er voorts voorbereidingen getroffen voor de uitgifte van de tweede lokale obligatielening van Staatsolie. Poerschke spreekt de verwachting uit dat in de tweede helft van 2014 de lancering van de nieuwe obligatielening zal plaatsvinden. Er wordt momenteel tijd uitgetrokken om met lokale banken afstemming te plegen over onder welke condities, bijvoorbeeld de te vergoeden rente, de obligatielening zou kunnen worden uitgegeven.

Er is overigens ook een miljoenenlening voor zeven jaar bij de Zwitserse bank Crédit Suisse aangegaan door de Staatsolie Power Company Suriname in verband met de bedrijfsactiviteiten van de elektriciteitscentrale te Tout Lui Faut, waarbij de capaciteit is uitgebreid van 28 Megawatt naar 62 MW. Bij Staatsolie wordt eveneens gewerkt aan de herinrichting van de topstructuur en onder meer is de arbeidsovereenkomst van financieel directeur Iwan Poerschke, die eind maart expireert, verlengd tot eind december 2014. Het besluit daartoe zal geformaliseerd worden tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders eind maart aanstaande.

Het Surinaams volk gooit redding boei uit naar de Surinaamse diaspora gemeenschap

Amsterdam, 20 december 2013 

Met de historische aanname van de wet personen van Surinaamse afkomst (PSA) op 20 december 2013 in De Nationale Assemblee in Suriname is een mijlpaal bereikt in het hereniging van het Surinaamse volk en zijn diaspora enerzijds en anderzijds wordt een definitief einde gemaakt aan de uitzichtloosheid en ontreddering van de Surinaamse diaspora. Er is vorm en inhoud gegeven aan het Suriname gevoel ” wij horen erbij en wij zijn  een en een ondeelbaar volk zijn”

De initiatiefnemers in De Nationale Assemblee hebben  met de indiening, tijdens de behandeling en met de aanname van de wet PSA moed, durf, daadkracht, lef en inzet getoond.

Wij van stg Collectief Overzee Suriname en de totale Surinaamse gemeenschap in Nederland bedanken het Surinaamse volk, De Nationale Assemblee en regering Bouterse / Ameerali en zijn u zeer erkentelijk voor deze historische daad.

Wij zullen ons ook met vereende kracht inzetten om vorm en inhoud te geven aan deze wet.

 

Namens het bestuur,

 

Drs Ernest Grep Vice -voorzitter

Adres gegevens

Stichting Collectief Overzee Suriname

Email: stg.cos@gmail.com

Mobiel: 06 - 25 45 13 46

 

Postadres:

Postbus 22995

1100 DL Amsterdam Zuid-Oost