S.C.O.S

Surinamers in diaspora


President Bouterse stelt welvaart en welzijn van Generaties veilig

18 januari 2015 – Stichting Collectief Overzee Suriname


Rotterdam - Drs. Ernest Grep vice-voorzitter van stichting Collectief Overzee Suriname zei op een druk bezochte bijeenkomst bij stichting trefpunt Wi Masanga Rotterdam, dat president Bouterse de welvaart en welzijn van generaties veilig heeft gesteld door het onderteken van de twee goudovereenkomsten met Newmont en Iamgold. 

 

De geschatte omzet van alleen de concessie in het Meriam-gebied is geraamd op $10 miljard, Suriname heeft 25% van aandelen dat betekent dat Suriname minimaal $2,5 miljard in de staatskast zal ontvangen. Ook de uitbreiding van de Iamgold concessie kan geschat worden op enkele miljarden. 

 

Door de fors toegenomen inkomsten uit de goudindustrie zal goud de kurk worden waarop de Surinaamse economie zal gaan drijven i.p.v. bauxiet. De bauxiet voorraden in onze kustvlakte zijn helaas uitgemijnd. Ook voor Staatsolie betekent dit dat zij voor een nieuwe uitdaging staan namelijk het monitoren van de rechten van de staat Suriname bij Newmont. Deze rol zal in de toekomst grote inkomsten en expertise uit de goud industrie opleveren.

 

In zijn inleiding is er ruim aandacht besteed over de kansen en mogelijkheden voor de Surinaamse diaspora en wat de rol daarbij is van de wet Personen van Surinaamse Afkomst (PSA). Deze wet regelt de wettelijke status van mensen van Surinaamse origine in het buitenland.


Grep noemde enkele gerealiseerde punten  van de Surinaamse regering, zoals de basiszorgwet, de wet minimumloon, de pensioenwet, ordening goudsector, de huisvestingswet, de water en elektriciteit voorziening in het  binnenland, de implementatie van de kustwacht en de bouw van diverse  poliklinieken en ziekenhuizen. 


Ook sprak hij over het herstel van de relatie tussen Suriname en Nederland. Volgens hem voert het kabinet Bouterse een daadkrachtig, stabiel en consistent overheidsbeleid, waarbij de welvaart van generaties is vastgelegd. De visie van de Surinaamse regering werd als positief ervaren door de aanwezigen.

 

In het tweede gedeelte van het programma werd door de heer Ir Ramnandanlal een inleiding gegeven over het ondernemen in Suriname waar ondernemers uit de diaspora van harte welkom zijn. Ze moeten echter niet verwachten dat daarmee bedoeld wordt dat er een rode loper voor hen uitgerold zal worden. Bij ondernemen in Suriname gaat het er heel anders aan toe dan in Europa en het gebruikmaken van sociale en maatschappelijke netwerken is heel erg belangrijk.

Met deze bijeenkomst is de stichting begonnen aan een nieuwe reeks van hearings en informatiebijeenkomsten en samenwerkingen in 2015.

Er kan teruggekeken worden op een geslaagde samenzijn.

Adres gegevens

Stichting Collectief Overzee Suriname

Email: stg.cos@gmail.com

Mobiel: 06 - 25 45 13 46

 

Postadres:

Postbus 22995

1100 DL Amsterdam Zuid-Oost

klik op de flyer

Op vakantie?

Dokter in Suriname nodig

Surinam Aircargo Suriname