S.C.O.S

Surinamers in diaspora


Vooraankondiging Eén natie, Twee landen.

Symposium

Eén Natie, Twee Landen

 

Het symposium wordt georganiseerd door stichting Collectief Overzee Suriname (COS) en het Suriname Diaspora Instituut Nederland (Surdin).

 

Het programma heeft een 'hands-on' karakter en valt in twee delen uiteen, te weten:

Informatief:

- 40 jaar Surinamers in Nederland; een historische analyse.

- Pijlers voor een duurzaam diasporabeleid.

- Het financieel economisch perspectief op korte en middellange termijn.

 

Brainstormsessies:

- Bouwstenen voor natievorming en de rol van de diaspora daarbij.

- Human Resource Development en kennisuitwisseling van een Surinaams perspectief.

- Ambassadeursrol en ondernemerschap van de diaspora op het gebied van Handel & Toerisme.

 

Na de presentatie van de resultaten van de brainstormsessies en de te nemen vervolgstappen, wordt het symposium afgesloten met het presenteren van een Suriname Diaspora Manifest.

 

Plaats  : Amsterdam

Datum : vrijdag 20 november 2015

Tijd     : 13.00 tot 18.00 uur.

 

Deelname is alleen mogelijk na aanmelding én uitnodiging door de organisaties. U kunt zich aanmelden via de link hiernaast. Klik hierop

 

Nadere informatie via: info@stgcos.nl of info@surdin.nl

 

 

Namens Stichting Collectief Overzee Suriname en het Suriname Diaspora Instituut Nederland

 

Ernest Grep en Yvette Albertzoon

Met vriendelijke groet

Adres gegevens

Stichting Collectief Overzee Suriname

Email: stg.cos@gmail.com

Mobiel: 06 - 25 45 13 46

 

Postadres:

Postbus 22995

1100 DL Amsterdam Zuid-Oost

klik op de flyer

Op vakantie?

Dokter in Suriname nodig