S.C.O.S

Surinamers in diaspora


Activeer uw status.

PSA STATUS (Personen van Surinaamse Afkomst)

SRANAN GRON E KARI UN!!!!!

Gaat u regelmatig naar Suriname, activeer dan nu uw PSA Status, waarmee u gedurende 5 jaar naar Suriname kunt afreizen zonder Visum of Toeristenkaart.
Activeer Uw PSA Status Vandaag!!!

Vrijdag 31 juli 2015 om 18.00uur organiseert Fly-Su.nl op locatie een gratis informatie/bijeenkomst.

Een adviseur van Stichting Collectief Overzee Suriname, zal deze avond voor u klaar staan!!!

Aanmelden uiterlijk vrijdag 24 juli 2015 via FB, mail of telefonisch.
Bij voldoende aanmelding gaat de informatie/bijeenkomst door!!!!

* Een PSA gerechtigde, is iedere persoon die niet de Surinaamse Nationaliteit bezit en die in Suriname geboren is, met uitzondering van hen wie ouders, die zelf niet van Surinaamse afkomst zijn/waren, in buitenland dienst of voor studie of enige nadere zaak tijdelijk in Suriname vertoeven/vertoefden bij de geboorte van die persoon.
* Niet in Suriname geboren is, maar tenminste één ouder heeft die op basis van lid 1 van dit artikel van Suriname afkomst is.
* Niet in Suriname geboren is, maar tenminste één grootouder heeft die op basis a lid 1 van dit artikel van Suriname afkomst is.

Mensen UN No Tan Sidon, Ma Un Opo!!!!!

Staatsolie noteert derde omzet boven 1 miljard USD

PARAMARIBO - Voor de derde maal op rij sluit Staatsolie het boekjaar af met een omzet van ruim 1 miljard US dollar. Aldus een persbericht van Staatsolie. In 2014 is een omzet van 1,056 miljard US dollar gerealiseerd. Dat is drie procent hoger dan het jaar ervoor.

Dit is te danken aan een toename van de verkoop van Staatsolieproducten met 19 procent en meer omzet uit de verruiming van de elektriciteitsopwekking door Staatsolie Power Company Suriname met zestig procent.

De brutowinst viel met 400 miljoen US dollar wel lager uit ten opzichte van 432 miljoen US dollar in 2013; een afname van zeven procent. Het voor enkele maanden uit bedrijf halen van de raffinaderij in verband met de uitbreiding is de voornaamste oorzaak van de winstdaling. Hierdoor vielen de verkoopmarges van eindproducten lager uit.

Ook de gedaalde olieprijzen hebben hierin een rol gespeeld. Aan de Staat is als gevolg van deze ontwikkelingen over 2014 acht procent minder belasting en dividend uitgekeerd: 260 miljoen US dollar in vergelijking met 284 miljoen US dollar in 2013.

De algemene aandeelhoudersvergadering van aandeelhouders heeft op donderdag jaarrekening over het boekjaar 2014 goedgekeurd. De resultaten zijn geboekt bij een gemiddelde olieprijs van 85,34 US dollar per barrel ten opzichte van 98,97 US dollar per barrel in 2013.

De staat werd tijdens aandeelhoudersvergadering  vertegenwoordigd door vicepresident Robert Ameerali, Minister Andy Rusland van Financiën en Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen. De raad van commissarissen, directie en managers van Staatsolie waren ook aanwezig op de vergadering.

Goudraffinaderij Kaloti officieel geopend

ZANDERIJ - Suriname heeft vanaf vrijdag 12.15 uur 's middags zijn eigen goudraffinaderij. Op dat tijdstip knipten vicepresident Robert Ameerali en Kalotti-topman Munir-Al Kalotti een lint door en werden de deuren officieel geopend.

In zijn toespraak wees Kalotti erop dat Suriname met de vestiging van de raffinaderij het voortouw neemt in de goudindustrie in de regio. Hij sprak dank uit aan president Desi Bouterse voor het in zijn bedrijf gestelde vertrouwen en de gelegenheid om in Suriname te mogen investeren.

Vicepresident Robert Ameerali merkte op dat met de komst van Kalotti, een internationaal gerenommeerde onderneming in de goudsector, is gedemonstreerd dat Suriname open staat voor buitenlandse investeerders. Her land zal open blijven voor buitenlandse investeringen, verzekerde Ameerali.

Bron: DWT

20/02/2015 13:02 - Ivan Cairo

Foto: dWT / Ivan Cairo

Brede samenwerking tussen Surinaamse organisaties Nederland

Van links naar rechts Gracilio Pigot, Guno Zwakke, Ernest Grep, Peter Richelieu en Brian Loe-A-Foe bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Foto: Eric Mahabier

DEN HAAG - Stichting Collectief Overzee Suriname (COS) is vorige week samenwerkingen aangegaan met diverse andere Surinaams Nederlandse organisaties. COS vice- voorzitter Ernest Grep zegt dat hiermee niet alleen kennis en kunde gebundeld wordt, maar dat de Surinaamse diaspora in Nederland ook kiest voor een brede samenwerking om projecten richting Suriname en Surinamers in Nederland te ondernemen.

COS werkt nu samen met Stichting Trefpunt Wi Masanga in Rotterdam, Sportvereniging C.S.V. Zwarte Pijl uit Rotterdam, Keti Koti Festival uit Rotterdam, Stichting Win voor Multiculturele ontwikkeling uit Breda, Stichting RoffaBop- Leaf uit Rotterdam en Dreamlife Eevents eveneens uit Rotterdam.

Volgens  voorzitter Grep bestaat enorme behoefte aan informatie bij de Surinaamse gemeenschap in Nederland over het document Personen van Surinaamse Afkomst (PSA). COS houdt landelijk informatiebijeenkomsten over de PSA in Nederland. Vorig jaar is in Amsterdam een PSA loket geopend waar informatie wordt gegeven over het document.

Het document geeft de Surinamers in de diaspora diverse rechten, waaronder arbeid verrichten in Suriname zonder een werkvergunning. De voorzitter zegt dat ook in Rotterdam een PSA loket wordt geopend, bij Stichting Trefpunt Wi Masanga. Volgens de voorzitter melden zich in Amsterdam wekelijks twintig personen met vragen over de PSA en over wonen en werken in Suriname. 

Bron: DWT online

03/02/2015 15:49 - Eric Mahabier

 

President Bouterse stelt welvaart en welzijn van Generaties veilig

18 januari 2015 – Stichting Collectief Overzee Suriname


Rotterdam - Drs. Ernest Grep vice-voorzitter van stichting Collectief Overzee Suriname zei op een druk bezochte bijeenkomst bij stichting trefpunt Wi Masanga Rotterdam, dat president Bouterse de welvaart en welzijn van generaties veilig heeft gesteld door het onderteken van de twee goudovereenkomsten met Newmont en Iamgold. 

 

De geschatte omzet van alleen de concessie in het Meriam-gebied is geraamd op $10 miljard, Suriname heeft 25% van aandelen dat betekent dat Suriname minimaal $2,5 miljard in de staatskast zal ontvangen. Ook de uitbreiding van de Iamgold concessie kan geschat worden op enkele miljarden. 

 

Door de fors toegenomen inkomsten uit de goudindustrie zal goud de kurk worden waarop de Surinaamse economie zal gaan drijven i.p.v. bauxiet. De bauxiet voorraden in onze kustvlakte zijn helaas uitgemijnd. Ook voor Staatsolie betekent dit dat zij voor een nieuwe uitdaging staan namelijk het monitoren van de rechten van de staat Suriname bij Newmont. Deze rol zal in de toekomst grote inkomsten en expertise uit de goud industrie opleveren.

 

In zijn inleiding is er ruim aandacht besteed over de kansen en mogelijkheden voor de Surinaamse diaspora en wat de rol daarbij is van de wet Personen van Surinaamse Afkomst (PSA). Deze wet regelt de wettelijke status van mensen van Surinaamse origine in het buitenland.


Grep noemde enkele gerealiseerde punten  van de Surinaamse regering, zoals de basiszorgwet, de wet minimumloon, de pensioenwet, ordening goudsector, de huisvestingswet, de water en elektriciteit voorziening in het  binnenland, de implementatie van de kustwacht en de bouw van diverse  poliklinieken en ziekenhuizen. 


Ook sprak hij over het herstel van de relatie tussen Suriname en Nederland. Volgens hem voert het kabinet Bouterse een daadkrachtig, stabiel en consistent overheidsbeleid, waarbij de welvaart van generaties is vastgelegd. De visie van de Surinaamse regering werd als positief ervaren door de aanwezigen.

 

In het tweede gedeelte van het programma werd door de heer Ir Ramnandanlal een inleiding gegeven over het ondernemen in Suriname waar ondernemers uit de diaspora van harte welkom zijn. Ze moeten echter niet verwachten dat daarmee bedoeld wordt dat er een rode loper voor hen uitgerold zal worden. Bij ondernemen in Suriname gaat het er heel anders aan toe dan in Europa en het gebruikmaken van sociale en maatschappelijke netwerken is heel erg belangrijk.

Met deze bijeenkomst is de stichting begonnen aan een nieuwe reeks van hearings en informatiebijeenkomsten en samenwerkingen in 2015.

Er kan teruggekeken worden op een geslaagde samenzijn.

Adres gegevens

Stichting Collectief Overzee Suriname

Email: stg.cos@gmail.com

Mobiel: 06 - 25 45 13 46

 

Postadres:

Postbus 22995

1100 DL Amsterdam Zuid-Oost

klik op de flyer

Vul de enquête in over wonen in Suriname

Op vakantie?

Dokter in Suriname nodig