S.C.O.S

Surinamers in diaspora


UITNODIGING Stichting Collectief Overzee Suriname i.s.m. Podium ZO!

Stichting Collectief Overzee Suriname i.s.m. Podium ZO!, hebben het genoegen u op vrijdag 10 oktober uit te nodigen voor het bijwonen van een netwerkbijeenkomst.

 

Thema:

Informatie online invullen PSA-document.

Informatie servicepunt PSA-loket.

Programma:
19:00 - 19:30 : Inloop
19:30 - 19:40 : Opening Vice-voorzitter stg. COS Drs. Ernest Grep
19:40 - 20:15 : Informatie online invullen PSA-document 
20:15 - 20:40 : Informatie servicepunt PSA-loket
20:40 - 21:00 : Vragen en suggesties
21:00 - 21:45 : Meet & Greet.
21:45 Afsluiting

Datum: vrijdag 10 oktober 2014
Tijd: 19:00 – 21:45 uur
Plaats: Podium ZO! (voorheen Podium Kwakoe)
Frissenstein 78
1102 AP Amsterdam

Toegang: Gratis

 

Routebeschrijving: Met het openbaar vervoer, auto, trein, fiets? Klik hier op

U bent van harte welkom.

Aanmelding voor deze bijeenkomst is tot en met woensdag 8 oktober 2014 mogelijk via stg.cos@gmail.com en mobiele: 06 - 254 513 46

via deze link klik hierop


Gaarne vermelden als u alleen of met meerdere personen deelneemt, verzoek bij aanmelden de namen aan te willen geven.

Het bestuur.

Bijeenkomst Stichting COS ism Tori Oso 12-10-2014

Zondag 12 oktober organiseren we weer een bijeenkomst I love Suriname. Dit keer geven we de aandacht aan PSA (Personen van Surinaamse afkomst) en
Remigreren naar Suriname.

Onder zowel de jongere als de oudere generatie blijkt er aandacht te zijn voor het PSA document dat sinds kort kan worden aangevraagd. Het document brengt een aantal voordelen met zich mee om te wonen en te werken in Suriname zonder visum en werkvergunning. Maar hoe gaat dat allemaal in z'n
werk? De ins en outs over de wet en het document worden tijdens deze
middag toegelicht door Stichting Collectief Overzee Suriname.

In februari tijdens I love Suriname heeft het NMI voorlichting gegeven
over remigreren naar Suriname. Sinds juli 2014 is de Remigratiewet gewijzigd (o.a. rondom de leeftijd en de afschaffing basisvoorziening) en het leek ons goed om het NMI de wetswijziging toe te laten lichten.

Aanmelden via torioso@gmail.com

Vanaf 13:00 uur 
Inloop en aanmelding
14:00
Opening en welkom aan bezoekers

*14:15 – 14:45 *
Wet Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) en het PSA document:
Gastspreker: Vice-voorzitter Stichting Collectief Overzee Suriname dhr. Ernest Grep
14:45 – 15:30 
Vragen en suggesties

15:30 – 16:00 Pauze (Surinaamse koek en snacks zijn verkrijgbaar)

*16.15 -17:00 *
Remigreren naar Suriname door dhr. Purcy Denz van het Nederlands Migratie Instituut (NMI) incl vragen en suggesties

* Datum:*
Zondag 12 oktober 2014
* Tijd:*
13:00 – 17:00 uur
*Bijdrage:*
4 euro
*Locatie:*
Stichting FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken. Kanaalweg 86,
3533 HG Utrecht.

Aanwezig: ondernemerstafel van Leiva International (Wonen, werken en leven in Suriname), koek van oma nel & Surinaamse catering SaPPa

U bent van harte welkom!

Adres gegevens

Stichting Collectief Overzee Suriname

Email: stg.cos@gmail.com

Mobiel: 06 - 25 45 13 46

 

Postadres:

Postbus 22995

1100 DL Amsterdam Zuid-Oost

klik op de flyer

Bijeenkomst 10-10-2014

Bijeenkomst 12-10-2014

Dokter in Suriname nodig