S.C.O.S

Surinamers in diaspora


Het Surinaams volk gooit redding boei uit naar de Surinaamse diaspora gemeenschap

Amsterdam, 20 december 2013 

Met de historische aanname van de wet personen van Surinaamse afkomst (PSA) op 20 december 2013 in De Nationale Assemblee in Suriname is een mijlpaal bereikt in het hereniging van het Surinaamse volk en zijn diaspora enerzijds en anderzijds wordt een definitief einde gemaakt aan de uitzichtloosheid en ontreddering van de Surinaamse diaspora. Er is vorm en inhoud gegeven aan het Suriname gevoel ” wij horen erbij en wij zijn  een en een ondeelbaar volk zijn”

De initiatiefnemers in De Nationale Assemblee hebben  met de indiening, tijdens de behandeling en met de aanname van de wet PSA moed, durf, daadkracht, lef en inzet getoond.

Wij van stg Collectief Overzee Suriname en de totale Surinaamse gemeenschap in Nederland bedanken het Surinaamse volk, De Nationale Assemblee en regering Bouterse / Ameerali en zijn u zeer erkentelijk voor deze historische daad.

Wij zullen ons ook met vereende kracht inzetten om vorm en inhoud te geven aan deze wet.

 

Namens het bestuur,

 

Drs Ernest Grep Vice -voorzitter

Adres gegevens

Stichting Collectief Overzee Suriname

Email: stg.cos@gmail.com

Mobiel: 06 - 25 45 13 46

 

Postadres:

Postbus 22995

1100 DL Amsterdam Zuid-Oost

klik op de flyer

Dokter in Suriname nodig

Surinam Aircargo Suriname